Vi er Ensō

Betrodd av kundene, elsket av de ansatte og ettertraktet av resten Jobbe med oss?

Ensō er et Oslobasert konsulentselskap med erfarne spesialister innen .NET og java. Vi tilbyr konsulentutleie av utviklere, arkitekter, prosjektledere og rådgivere, enten enkeltvis eller i team.

Våre konsulenter ønsker å være del av en sammensveiset gjeng hvor faglig utvikling står i sentrum. Våre kunder har behov for en leverandør som bidrar med fornøyde, erfarne og dyktige ressurser, som tar dem på alvor og gir dem nødvendig oppmerksomhet. Vi skal derfor ikke bli større enn at vi fortsatt klarer å ivareta våre ansatte og kunders interesser.

Kompetanse

.Net

.NET – rammeverket har eksistert i over 15 år, og flere av Ensōs konsulenter har jobbet med .NET siden den spede begynnelse, til de siste par års banebrytende dreining mot multiplattform og open source. Vi føler oss trygge når vi utvikler systemer med .NET – rammeverket.
Microsoft har omfavnet flere teknologier de tidligere konkurrerte mot, f.eks Apple, Linux og Google. Vi kan nå programmere C# med .NET core på en Mac, og levere dette i en Docker-container på en Linux VM som kjører i Microsoft Azure. .NET er rigget for fremtiden, og Ensōs konsulenter har dyp faglig tyngde og interesse rundt hele prosessen, fra et prosjekt startes, til det settes i produksjon.

Azure

Stadig flere virksomheter flytter sine tjenester til skyen, og enda flere ønsker å komme dit. Ensō har konsulenter med omfattende erfaring, og kompetanse, på Microsoft sine skytjenester, samt utvikling mot Microsoft Azure. Vi vet hvilke verktøy og teknikker som til enhver tid er beste praksis, lærer oss disse og lærer også opp kunden gjennom prosjektene. Vi er hellig overbevist om at skytjenester er mulig for de aller fleste, og at dette er det rimeligste og mest fleksible alternativet for infrastruktur.

Java

Siden starten i 1995 har Java gjennomgått mange endringer, men har beholdt stillingen som et av de mest populære programmeringsspråkene. Ensō har konsulenter med lang erfaring fra store som små prosjektet på Java-plattformen. Om applikasjonen kjører i skyen, eller “on-prem”, innehar Ensō den nødvendige kompetansen, kombinert med forretningsforståelse og engasjement.

ALM

Mange kaller det DevOps, og de senere årene er nok Agile ALM mer korrekt betegnelse på prosessflyten mellom utvikling og operativ forvaltning av en applikasjon i et produksjonsmiljø.

I Ensō ser vi verdien og viktigheten av at applikasjoner og tjenester har en gjennomtenkt livssyklus. Kort vei fra utvikling, via test og akseptanse, til produksjon – ofte, og så automatisk som mulig! Bygg- og deployrutiner, overvåkning av ytelse og helsetilstand følger en applikasjon hele dens levetid. Det er viktig redusere skillet mellom drift og utvikling.

Noen prinsipper og teknikker for å oppnå en god livssyklus er: “Product over project”, “Infrastructure as code” og “Pipeline as code”. Disse gjelder uavhengig om applikasjoner deployes til sky, eller tradisjonell infrastruktur.

Menneskene

Bent Kristiansen

Bent Kristiansen

Sjefskonsulent

Bent er utdannet Høyskoleingeniør fra Høyskolen i Oslo, og har mer enn 18 års erfaring som utvikler, systemarkitekt, og teamleder. Han er opptatt av å automatisere prosesser og manuelle oppgaver, i tillegg til metoder, verktøy og teknikker som fremmer rask utrulling av forretningsverdi. Bent har erfaring med kvalitetsgjennomgang av kode og systemdesign, samt ytelsestesting og tiltak.

Espen Medbø

Espen Medbø

Seniorkonsulent

Espen er utdannet ved NTNU og har i hele sin karriere jobbet med .NET-platformen. Espen har solid erfaring med smidig metodikk, Dev-Ops, leveranseløp samt å sette seg inn i kundens forretningsside. Espen er lidenskapelig opptatt av testing, testbarhet og automatisering av tester. Espen har svært oppdatert kompetanse på Azure og har gjort flere erfaringer rundt strategiske valg av hvilke tjenester som tjener hvilke behov når et system skal kjøre i skyen.

Gaute Johansen

Gaute Johansen

Seniorkonsulent

Gaute er utdannet ved Høgskolen i Oslo og har siden 2005 jobbet med utvikling av store og små systemer. Primært har utvikling skjedd i .NET, men han er ikke fremmed for å bruke javascript og Python der det passer. Gaute er opptatt av at et godt arbeidsmiljø skaper god kode, og trives godt med smidig metodikk, lekent samarbeid og par-programmering.

Håvard Fosse

Håvard Fosse

Daglig leder

Håvard er Cand.scient og har en MBA fra NHH. Håvard har jobbet som konsulent siden 1994 og har hatt ulike lederroller underveis. Håvard har bred erfaring med blant annet rådgivning, prosjektledelse, systemutvikling, testing, kravspesifisering, løsningsarkitektur, datavarehus, analytiske applikasjoner (BI), økonomisk controlling og avstemming.

Inge Halvorsen

Inge Halvorsen

Sjefskonsulent

Inge har 20 års fartstid som konsulent og har erfaring som spenner fra ren utvikling og IKT-arkitektur, til ledelse av både større prosjekter og virksomheter. Verktøykassen er rik på metodikk og dekker alle faser og fasetter i et prosjekt. Kombinasjonen av teknologisk utdanning og interesse, erfaringen som systemutvikler og erfaring som prosjektleder, gjør Inge til en god brobygger mellom IT og forretning.

Ivar Bomstad

Ivar Bomstad

Seniorkonsulent

Ivar har en B.Sc og 6 års erfaring med utvikling, testing og vedlikehold fra store og små prosjekter. Etter tre år med spillutvikling i C# har han jobbet full stack .NET og front-end med JavaScript, TypeScript, CSS og HTML5. Han er en offensiv type som lærer ny teknologi raskt.

Kari Nordmann

Kari Nordmann

Seniorkonsulent

“Kari” begynner hos oss 1. april 2018 og har en Bachelor og 8 års erfaring med utvikling, testing og smidig fra flere prosjekter. Hun er opptatt av testdreven utvikling og kontinuerlig forbedring. “Kari” styrker teamet ytterligere, og vi er stolt av at hun valgte oss.

Magnus Westergaard

Magnus Westergaard

Seniorkonsulent

Sivilingeniør fra NTNU. Full stack Java-utvikler med et vell av ferdigheter i bagasjen. I tillegg har han front end kompetanse og erfaring med noSQL databaser. Han fanger sjelen til Ensō, er glad i å jobbe tett på kunden for å finne de beste løsningene, og ta dem helt i mål.

Oddbjørn Bakke

Oddbjørn Bakke

Seniorkonsulent

Oddbjørn er utdannet høgskoleingeniør ved Høgskolen i Gjøvik, og jobbet som .Net utvikler siden 2010. Han har en bred erfaring med alt fra små til store prosjeter, backend til frontend, elektronikk til sky. Oddbjørn er alltid blid, og liker veldig godt å liker veldig godt å sette seg inn i ny teknologi.

Odne Pedersen Røv

Odne Pedersen Røv

Seniorkonsulent

Odne er utdannet ved Kongsberg Ingeniørhøgskole og Texas A@M university og er en erfaren og allsidig systemutvikler med over 20 års erfaring.  Odne er opptatt av at løsningene han leverer er av høy kvalitet. Dette betyr at de er godt testet, gjør de oppgavene som kunde forventer og er forberedt for fremtidige endringer.  Odne synes tett dialog med kunde er viktig for at sluttproduktet skal bli best mulig.

Roger A. Slaaen

Roger A. Slaaen

Seniorkonsulent

Roger er utdannet ved Høyskolen i Buskerud og Washington State University, han har mer enn 10 års erfaring fra utvikling, utforming, testing og drifting av store og små IT systemer på både Java og .NET-plattform. Roger er lang erfaring med å jobbe som teknolog og rådgiver for forretning og sluttbruker for å best mulig realisere verdi for kunden.

Roy Bang

Roy Bang

Seniorkonsulent

Roy er en skikkelig tungvekter med over 15 års erfaring på .NET-plattformen. Har en variert prosjektportefølje i ryggsekken og sterk forretningsforståelse. Tross senioriteten søker han fortsatt ny kunnskap og har sterk kompetanse både på ny og eldre teknologi.

Snorre Garmann

Snorre Garmann

Sjefskonsulent

Snorre har sin utdanning fra University of Surrey, og har jobbet på prosjekter for store og små kunder. Mange av kundene har vært innen bank og forsikring, men han har også vært på mange prosjekter innen telekom og detaljbransjen. Snorre har jobbet tett med driftsleverandører i mange prosjekter, og som en følge av det opparbeidet en lidenskapelig interesse for Dev-Ops, CI/CD. Han har hatt ansvar for CI/CD og endringshåndtering i store prosjekter og har lang erfaring med verktøy og metodikk som møter utfordringene slike organisasjoner står overfor.

Steinar Dahl

Steinar Dahl

Sjefskonsulent

Steinar er utdannet ved KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm og har 19 års erfaring som som systemarkitekt, utvikler, DevOps og smidig teamleder (Scrum og Kanban). Han har jobbet i projekter i Sverige, Storbritannia och Norge og er sertifisert på Java, JEE, Scrum og funksjonell programmering. Steinar er konstruktiv og positiv og karakteriseres som en strukturert, pragmatisk, målrettet og behagelig person å samarbeide med.

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Salgssjef

Tom Erik har lang og bred erfaring i flere yrker og ulike domener. 9 år i det norske forsvar som offiser i mange roller som troppssjef, prosjektleder, utdanningsansvarlig for soldater og befalsskole og spesialist innen lagerstyring. 5 år i Politiet som offentlig innkjøper og prosjektleder. Jobbet i IT bransjen siden 1999 med roller som konsulent, prosjektleder, avtaleansvarlig, salgssjef og avdelingsleder. Trives med å bygge team og å få disse til å fungere sammen mot et felles mål. Er flink til å skape relasjoner og engasjement.

frytom.org

Vil du jobbe i Ensō?

Ensō er godt i gang med å bygge Oslos beste team med erfarne konsulenter innen utvikling, prosjektledelse og teknologirådgivning.

Våre konsulenter ønsker tilhørighet til et miljø med likesinnede; erfarne og teknisk høyt kompetente kollegaer som man også trives med sosialt. Ensō er etablert nettopp med dette i tankene. Vi skal være et miljø hvor alle kjenner alle og hvor samhold og faglig utvikling står i sentrum.

Jobbe med oss

Adresse: 

Konsulentselskapet Ensō AS
Kristian Augusts Gate 12
0164 Oslo

Epost: post@enso.no
Org.nr: 915 718 515

Microsoft Partner

Gold Application Development

Håvard Fosse

Håvard Fosse

Daglig leder

+47 408 00 427
havard@enso.no

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Salgssjef

+47 480 06 480
tomerik@enso.no